Σταθερός στις 74,9 μονάδες παρέμεινε ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα το Φεβρουάριο, σύμφωνα με την έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης που διεξήγαγε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).
Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη Βιομηχανία και στις Κατασκευές βελτιώνονται ελαφρώς ενώ αντίθετα στις Υπηρεσίες καταγράφεται οριακή επιδείνωση και στο Λιανικό Εμπόριο σημαντική πτώση. Όμως και η καταναλωτική εμπιστοσύνη επιδεινώνεται, πλησιάζοντας το ιστορικά χαμηλό ρεκόρ του περασμένου Οκτωβρίου.

Αναλυτικότερα:

- στη Βιομηχανία, ανοδικά κινούνται οι αρνητικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής, τάση η οποία όμως αντισταθμίζεται από την ήπια πτώση στις ήδη πολύ χαμηλές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης και το διογκωμένο επίπεδο των αποθεμάτων.

- στις Υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους ελαφρώς επιδεινώνονται, όταν οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση καταγράφουν μικρή άνοδο. Τέλος, στις προβλέψεις για τη ζήτηση του επόμενου τριμήνου, ο σχετικός αρνητικός δείκτης υποχωρεί.

- στο Λιανικό Εμπόριο, ο έντονα αρνητικός δείκτης των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις καταγράφει νέα επιδείνωση, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των πωλήσεων ελαφρώς βελτιώνονται, με τις εκτιμήσεις για τα αποθέματα να παραμένουν στα ίδια σχεδόν επίπεδα.

- στις Κατασκευές, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών κερδίζουν έδαφος, παραμένοντας όμως σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ αντίθετα οι ήδη πολύ χαμηλές προσδοκίες για την απασχόληση του τομέα επιδεινώνονται.

- στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, όλοι οι δείκτες επιδεινώνονται: οι αρνητικές προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού πλησιάζουν το ιστορικό χαμηλό του Οκτωβρίου, εξέλιξη ανάλογη με τις προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Η πρόθεση για αποταμίευση εξασθενεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ οριακή είναι και η επιδείνωση στις δυσοίωνες προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας.


Πηγή: capital.gr