Τη διάθεση του νέου Μετοχικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Κύπρου Euro Equity Premium Μετοχικό» ανακοίνωσε  η Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Το νέο προϊόν στοχεύει στην επίτευξη αποδόσεων σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μέσω της διαχείρισης επενδύσεων σε μετοχές εταιριών εισηγμένων σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το νέο μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών μετοχικών επιλογών, με ελάχιστο ποσό επένδυσης τα 1.500 ευρώ.