Άδικους και αντιαναπτυξιακούς, χαρακτηρίζει ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) τους φόρους υπεραξίας στα κέρδη από μετοχές και στα μερίσματα.
Σύμφωνα με τον ΣΜΕΧΑ, η αυτοτελής φορολογική αντιμετώπιση των μερισμάτων των επιχειρήσεων αποτελεί πολιτική που ισχύει εδώ και δεκαετίες στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Με την κατάργηση της αυτοτελούς φορολογίας και την ταυτόχρονη υπαγωγή των μερισμάτων σε επιπλέον φόρο διανομής 25% μόνο για φορολογικό εισόδημα των φυσικών προσώπων, ουσιαστικά αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής μόνο για τους Έλληνες μετόχους κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες.

 Το μέτρο αυτό, κατά τον ΣΜΕΧΑ, έχει λειτουργήσει αντιαναπτυξιακά και έχει φέρει ως αποτέλεσμα την μετακίνηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των μεγάλων κυρίως επιχειρήσεων προς τις γειτονικές χώρες μέλη της Ε.Ε., στις οποίες επικρατεί ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς.

Επίσης, αναφέρει πως το μέτρο της επιβολής φόρου υπεραξίας για τα κέρδη από μετοχές θα έχει και αυτό ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις περαιτέρω στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, καθώς θα υπάρξει περαιτέρω διαρροή κεφαλαίων προς το εξωτερικό και κυρίως προς τα ξένα private banking και θα έχει σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.

Παράλληλα θα έχει αρνητική επίπτωση στον όγκο συναλλαγών του Χ.Α., καθώς σημαντικό μέρος αυτού θα οδηγηθεί σε πλατφόρμες εκτός Χ.Α.