Για αύξηση των κινδύνων χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών, η οποία οφείλεται στη μείωση των καταθέσεων και στη μη επιλεξιμότητα των ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρα από την ΕΚΤ, προειδοποιεί ο αναλυτής της Moody’s, κ. Νώντας Νικολαΐδης, στο εβδομαδιαίο «credit outlook» του οίκου.
Ο οίκος εκτιμά ότι από το σύνολο των χρηματοδοτήσεων της ΕΚΤ προς τις ελληνικές τράπεζες ύψους 74 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, περίπου τα 50 δισ. ευρώ έχουν «μεταφερθεί» στον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας (ELA).

«Ως αποτέλεσμα, αναμένουμε να υποχωρήσουν  οι χρηματοδοτήσεις της ΕΚΤ προς τις ελληνικές τράπεζες περί τα 24 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο, με τα ενέχυρα που ακόμη είναι επιλέξιμα, όπως τα καλυμμένα ομόλογα και συγκεκριμένοι τύποι δανείων», αναφέρεται στο report.

Επίσης, η Moody’s εκτιμά ότι οι «ενέσεις» του ELA αυξήθηκαν τον Φεβρουάριο για να διαμορφωθούν πάνω από τα 100 δισ. ευρώ, έναντι περίπου 54 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο. Αυτό αποδίδεται στην αλλαγή των κανόνων για την επιλεξιμότητα των εγγυήσεων και τις συνεχιζόμενες εκροές καταθέσεων.

Η Moody’s χαρακτηρίζει αρνητικές τις εξελίξεις αυτές (αλλαγή κανόνων, μείωση καταθέσεων) και τονίζει ότι αυξάνονται πλέον τόσο οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι όσο και τα σχετικά κόστη, αν και ο ELA διασφαλίζει την παροχή ρευστότητας.

Τέλος, η Moody’s σημειώνει ότι οι τίτλοι που εκδίδει το ελληνικό δημόσιο ή που έχουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου θα είναι και πάλι επιλέξιμοι περί τα μέσα Μαρτίου, όταν αναμένεται να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης εγγυήσεων ύψους 35 δισ. ευρώ από τις χώρες της Ευρωζώνης.


Πηγή: www.capital.gr