Το πρόγραμμα ενοποίησης συστημάτων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της πρώην T Bank, με σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού σε 1.017 σημεία εξυπηρέτησης, ολοκληρώνεται. 

 Ο πρόεδρος του ΤΤ, Κλέων Παπαδόπουλος, δήλωσε: «Ήδη μέσα σε δύο μήνες από την ανακοίνωση της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της Τ Βank στο ΤΤ, τα συστήματά μας μιλούν την ίδια γλώσσα». 

 

Το δίκτυο καταστημάτων του ΤΤ μαζί με το δίκτυο της πρώην Τ Βank και τα συνεργαζόμενα καταστήματα ΕΛΤΑ, μετρά πλέον 1.017 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα. 

 

Από τα τέλη Φεβρουαρίου πραγματοποιούνται συναλλαγές σε λογαριασμούς καταθέσεων πρώτης ζήτησης από το σύνολο της πελατείας και των δύο τραπεζών, ενώ δωρεάν γίνονται αναλήψεις μετρητών ή ερώτηση υπολοίπου μέσω ΑΤΜ για τους κατόχους χρεωστικών καρτών τόσο του ΤΤ όσο και της πρώην Τ Bank.