Τη συμφωνία συνεργασίας που σύνηψε  με το Ιασώ Θεσσαλίας παρουσίασε η Interamerican με δύο εκδηλώσεις που οργάνωσε στην Καρδίτσα και στη Λάρισα.

Η εταιρεία παρουσίασε τις σύγχρονες προτάσεις της στην ασφάλιση υγείας, περιουσίας και στην προστασία του εισοδήματος με κριτήριο τις διαμορφούμενες ανάγκες των πολιτών και στην περιφέρεια, σε συνδυασμό με τις δραματικές αλλαγές που συντελούνται στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και ειδικότερα στην κοινωνική ασφάλιση. Η συνεργασία της με το Ιασώ Θεσσαλίας, εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης του δικτύου υγείας Medisystem, καλύπτοντας έτσι την ανάγκη νοσηλευτικής υποστήριξης των ασφαλισμένων της στη Θεσσαλία και στους όμορους νομούς. Η εταιρεία που είχε το 2011 πάνω από 11 εκατ. ευρώ σε παραγωγή ασφαλίστρων στην περιοχή της Θεσσαλίας, διαθέτει σήμερα τοπική παρουσία με 4 γραφεία πωλήσεων, 3 σταθμούς οδικής βοήθειας με 12 οχήματα και ένα ασθενοφόρο, ενώ συνεργάζεται με 94 ασφαλιστικούς συμβούλους και 24  πράκτορες και μεσίτες. Στον τομέα της υγείας έχει τοπικές συνεργασίες με 26 διαγνωστικά κέντρα και 113 συμβεβλημένους ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Όπως τόνισε ο Γ. Μαυρέλης, γενικός διευθυντής πωλήσεων και marketing,  η Interamerican κινείται αντίθετα στην γενικότερη πτωτική πορεία της αγοράς, τυποποιώντας και απλοποιώντας ασφαλιστικά προγράμματα και διαδικασίες.

Από την πλευρά του ο Γ. Βελιώτης, γενικός διευθυντής ζωής και υγείας, μίλησε ειδικότερα για τις εξελίξεις στον χώρο της υγείας και τις επιπτώσεις της κρίσης στο δημόσιο σύστημα υγείας. Παρατήρησε την αναγκαιότητα λύσεων με ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια ασφάλισης της υγείας, τα οποία προωθεί η INTERAMERICAN ως περισσότερο ευέλικτα και οικονομικότερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει επιτύχει το 81% των αποζημιώσεων υγείας να εκδίδονται σε χρόνο μικρότερο των 10 ημερών, ενώ έχει αυξήσει το όριο ηλικίας για ασφάλιση υγείας από τα 60 στα 65 έτη.