Στις 28 Μαρτίου, σε νέα γενική συνέλευση, θα συζητήσουν οι μέτοχοι της «Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας ΑΕ» τη δυνατότητα ενίσχυσης των κεφαλαίων της εταιρείας. Στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα διαπιστώθηκε ότι δεν είναι δυνατή η συνδρομή των μετόχων, υπό τις παρούσες συνθήκες. 

 

Επίσης, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ενημέρωσε το σώμα ότι η «Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία ΑΕ» βρίσκεται υπό καθεστώς έξωσης από τα μισθωμένα γραφεία της έδρας της στη Μεταμόρφωση. 

 

Όπως έγινε γνωστό, ακόμη δεν έχει βρεθεί κατάλληλος χώρος για τη μετεγκατάσταση της έδρας και γι' αυτόν τον λόγο προτείνεται και η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος, μεταξύ των υπολοίπων, στις 28 Μαρτίου.