Μειωμένα έσοδα κατά 4,5% στα 3,79 δισ. ευρώ εμφάνισαν το 2011 οι μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις της χώρας. Σε μελέτη που διεξήγαγε η IMS,  το 2011 σημειώθηκε αύξηση του συνολικού όγκου των πωλήσεων κατά 0,5% στις 407,4 εκατομμύρια φαρμακοτεχνικές συσκευασίες και, συγχρόνως, μείωση των συνολικών εσόδων των 367 επιχειρήσεων του κλάδου κατά 4,5% στα 3,79 δισ. ευρώ.

Στις πρώτες πέντε θέσεις του πίνακα με κριτήριο τα έσοδα βρίσκονται οι επιχειρήσεις  Novartis με μερίδιο 9,1% και έσοδα ύψους 343,8 εκατ. ευρώ (- 0,5%), η Pfizer με 8,9% και έσοδα 337,8 εκατ. ευρώ (- 10,2%), η Sanofi-Aventis με 7,0% και έσοδα 266,2 εκατ. ευρώ (-15,1%), η  AstraZeneca με 5,1% και έσοδα 194,7 εκατ. ευρώ (- 9,3%) και η ΒΙΑΝΕΞ με 4,6% και έσοδα 174 εκατ. ευρώ (-7,9%).

Όσον αφορά τον όγκο των πωλήσεων φαρμάκων στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες, η κατάταξη των επιχειρήσεων διαφοροποιείται, με την Pfizer να βρίσκεται στην πρώτη θέση (με μερίδιο 8,3% και όγκο πωλήσεων 33,7 εκατ. φαρμακοτεχνικές συσκευασίες, αυξημένο κατά 1,9%), ακολουθούμενη από τη Sanofi-Aventis (7,1% και 29,1 εκατ. συσκευασίες, -1,4%), τη Novartis (6,9% και 28,2 εκατ. συσκευασίες, +2,8%), τη GlaxoSmithKline (6,8% και 27,5 εκατ. συσκευασίες, +6,4%), τη Bristol Myers Squibb (5,9% και 23,9 εκατ. συσκευασίες, +6,8%).

Με πωλήσεις στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες που ανήλθαν σε 290 εκατ. φαρμακοτεχνικές συσκευασίες, οι πρώτες 20 επιχειρήσεις το 2011 συγκέντρωσαν αθροιστικά μερίδιο 71,2% του συνολικού όγκου πωλήσεων της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής αγοράς, ο οποίος αυξήθηκε κατά 0,5%, ανερχόμενος στο επίπεδο των 407,5 εκατ. φαρμακοτεχνικών συσκευασιών. Οι λοιπές πωλήσεις ύψους περίπου 117,5 εκατ. φαρμακοτεχνικών συσκευασιών (28,8% των συνολικών) πραγματοποιήθηκαν από τις υπόλοιπες 347 επιχειρήσεις.