Το ποσό των 3,4427 δισ. ευρώ άντλησε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας από τη σημερινή δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων. 

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της  Bundesbank, η μέση απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,0516% και η προσφορά καλύφθηκε κατά 2 φορές.