Η ζήτηση κλιματιστικών στην Ελλάδα καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τα εισαγόμενα κλιματιστικά και η εγχώρια παραγωγή περιορίζεται στις Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες, τους Ψύκτες και τα Fan Coils, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλαδικής μελέτης της ICAP Group

 

Η εγχώρια αγορά κλιματιστικών μηχανημάτων περιλαμβάνει τις μονάδες κεντρικού κλιματισμού (Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες, Ψύκτες και Fan Coils), τα κλιματιστικά μηχανήματα τύπου split και τα Ημικεντρικά Κλιματιστικά Συστήματα. 

 

Η διευθύντρια Οικονομικών-Κλαδικών μελετών της ICAP Group, Σταματίνα Παντελαίου, αναφορικά με τη δομή της ελληνικής αγοράς κλιματιστικών, υπογράμμισε: «Η εγχώρια ζήτηση καλύπτεται σε μέγιστο βαθμό από εισαγόμενα προϊόντα, καθώς η εγχώρια παραγωγή περιορίζεται σε μικρό αριθμό επιχειρήσεων,παρουσιάζει δε φθίνουσα πορεία τα τελευταία έτη. Η παραγωγή αφορά κυρίως τον τομέα του Κεντρικού Κλιματισμού, δηλαδή κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, ψύκτες και fan coils. 

 

Αντίθετα, ο εισαγωγικός τομέας περιλαμβάνει αξιόλογο αριθμό επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες είναι θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται διεθνώς είτε στον τομέα του κλιματισμού είτε στον ευρύτερο κλάδο των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών και προϊόντων τεχνολογίας».