Ο πρύτανης του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, Σίμος Σιμόπουλος, απέστειλε σήμερα επιστολή στον υπουργό Οικονομικών και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ευάγγελο Βενιζέλο, με θέμα τα ομόλογα που κατέχει το ίδρυμα.

 

Όπως σημειώνει στην επιστολή του ο πρύτανης, ο ειδικός λογαριασμός του Πολυτεχνείου είναι κάτοχος ομολόγων ονομαστικής αξίας 37,6 εκατ. ευρώ. Και οι λογαριασμοί των κληροδοτημάτων είναι κάτοχοι ομολόγων ονομαστικής αξίας 4 εκατ. ευρώ. 

 

Η τυχόν συμμετοχή στο PSI, θα οδηγήσει το ίδρυμα σε απώλειες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με πιθανές δραματικές συνέπειες, όπως τονίζει ο πρύτανης, στη λειτουργία του ειδικού λογαριασμού, δηλαδή στην αδυναμία του να διασφαλίσει την απρόσκοπτη εκτέλεση των εξωτερικώς χρηματοδοτούμενων έργων. 

 

Εξάλλου, ο κ. Σιμόπουλος υπογραμμίζει ότι η μη εκτέλεση των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί μέσω σύναψης συμβολαίων με την Ευρωπαϊκή Ενωση ή και προγραμματικών συμφωνιών με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, θα μπορούσε να επιφέρει οικονομικές και νομικές κυρώσεις στο Ιδρυμα, με δυσμενέστατες επιπτωσεις στην παραγόμενη από το ίδρυμα καινοτομία και στη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας. 

 

Επίσης, ο πρύτανης προσθέτει ότι όσον αφορά στους λογαριασμούς των κληροδοτημάτων οι επιπτώσεις θα είναι πολλές έναντι των φοιτητών και της χορήγησης υποτροφιών, βραβείων κλπ.

 

Η σύγκλητος του Ιδρύματος πάντως, αποφάσισε να διεκδικήσει να συμπεριληφθεί το Πολυτεχνείο στα εξαιρούμενα φυσικά πρόσωπα και το Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας των Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, ζητά την εξαίρεση των κληροδοτημάτων και δωρεών του Πολυτεχνείου, όπως προβλέπεται και για τα άλλα εξαιρούμενα του PSI φυσικά πρόσωπα.