Οι πραγματικοί στυλοβάτες της οικονομίας είναι οι νέες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον Economist, παρόλο που οι αγγλοσάξωνες εξυμνούν πολύ συχνά τη συνεισφορά των μικρών επιχειρήσεων στην οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση. 

 

Αντίθετα, στις οικονομίες όπου επικρατούν οι μικρές επιχειρήσεις βασιλεύει η έλλειψη ανταγωνιστικότητας και η χαμηλή παραγωγικότητα. 

 

Ο Economist, σε άρθρο του με τίτλο «When small isn't beautiful», αναφέρει πως η σύνδεση των μικρών επιχειρήσεων με τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα, είναι προφανής περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στη νότια περιφέρεια της Ευρώπης.

 

Ειδικότερα η Ελλάδα, βρίσκεται στην κορυφή των χωρών με τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις. 

 

Σχεδόν το ένα τρίτο των ελληνικών παραγωγών είναι μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό μικρότερο από 10 υπαλλήλους, την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό στη Γερμανία φτάνει το 4,3%. 

 

Αμέσως μετά την Ελλάδα ακολουθούν οι επόμενες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Όταν στη Γερμανία οι βιομηχανικές επιχειρήσεις με προσωπικό πάνω από 250 υπαλλήλους αποτελούν το 55%, στην Πορτογαλία αντιπροσωπεύουν του 19%. 

 

Ωστόσο, η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων με λιγότερους από 20 υπαλλήλους είναι λίγο μεγαλύτερη από τη μισή παραγωγικότητα των επιχειρήσεων με 250 ή περισσότερους υπαλλήλους.

 

Με πληροφορίες από euro2day.gr