Η Standard & Poor's Ratings Services ανακοίνωσε σήμερα ότι υποβάθμισε σε «C» από «CC» την αξιολόγηση των σε κυκλοφορία Σειράς Α προνομιούχων τίτλων έκδοσης της Piraeus Group Capital Ltd. με εγγύηση της Τράπεζας Πειραιώς. 


 

Υποβάθμισε επίσης σε «D» από «CC» την έκδοση στους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Finance PLC με εγγύηση της Πειραιώς. 

 

Η υποβάθμιση, σημειώνει ο οίκος, ακολουθεί την ανακοίνωση της Πειραιώς σε σχέση με την υποβολή προτάσεων για την απόκτηση υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης. 

 

Πηγή: capital.gr