Σε διασταύρωση των συναλλαγών και των εισοδημάτων που δηλώνονται στην εφορία θα προχωρούν οι τράπεζες, προκειμένου να εντοπίζεται η φοροδιαφυγή αλλά και το ξέπλυμα βρώμικού χρήματος.

Αυτό προβλέπει πράξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για πελάτες «υψηλού κινδύνου», όπως ελεύθεροι επαγγελματίες, στους λογαριασμούς των οποίων πιστώθηκαν το προηγούμενο έτος ποσά εισοδημάτων άνω των 200.000 ευρώ, και νομικά πρόσωπα με συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο έτος που υπερέβησαν τις 300.000 ευρώ.

Ουσιαστικά οι τράπεζες έχουν πλέον το ελευθέρας στο Ε1 του κάθε φορολογούμενου για να κάνουν την απαραίτητη σύγκριση μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και των καταθέσεων ή των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών.

Λογαριασμοί όπως οι παραπάνω θα θεωρούνται «ύποπτοι» αλλά με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίζονται και αγορές όπως αυτές ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς έχει εντοπιστεί ... κύμα φοροδιαφυγής μέσω αντίστοιχων αγορών.

Tέλος, στο στόχαστρο παραμένουν και οι εκροές κεφαλαίων προς το εξωτερικό.