Σε αγώνα δρόμου επιδίδεται η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να συγκεντρώσει το ποσό των 89 δισ. ευρώ για την επιτυχή ολοκλήρωση του κουρέματος του ελληνικού χρέους.
Μετά τη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, με τους επικεφαλής των έξι μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών -κατά την οποία εξασφαλίστηκε και επισήμως η συμμετοχή τους στο PSI- ο υπουργός έλαβε τη δέσμευση των τραπεζιτών ότι θα συμμετέχουν στο κούρεμα με όλα τους τα ομόλογα, δηλαδή τόσο με αυτά που έχουν εκδοθεί με βάση το ελληνικό και το διεθνές δίκαιο όσο και με τα δάνεια που έχουν χορηγήσει προς ΔΕΚΟ με την εγγύηση του δημοσίου περί τα 5 δισ. ευρώ.


Όσον αφορά στο ποσό των 89 δισ. ευρώ αυτό αντιστοιχεί στο ποσό που πρέπει να συγκεντρωθεί, μεταξύ όσων κατέχουν ομόλογα που υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο, ώστε τα επιβληθούν τα CACs. Έτσι, η συμμετοχή θα γίνει υποχρεωτική και θα εξασφαλιστεί το κούρεμα των ομολόγων της κατηγορίας αυτής, συνολικής αξίας 177,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, θα χρειαστεί να μπουν στο κούρεμα τίτλοι αξίας τουλάχιστον 8,5 δισ. ευρώ, που είτε έχουν εκδοθεί με βάση το διεθνές δίκαιο, είτε αφορούν δάνεια προς ΔΕΚΟ με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, ώστε να συγκεντρωθούν για κούρεμα 186 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 90% του συνολικού προς κούρεμα χρέους, που είναι το χαμηλότερο αποδεκτό ποσοστό ώστε να προχωρήσει το πρόγραμμα χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας ύψους 130 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την εθελοντική συμμετοχή στο PSI λήγει αύριο το βράδυ και σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία, η συμμετοχή θα ανέλθει στο 75%- 80% του συνόλου των ελληνικών ομολόγων που θα «κουρευτούν».
Πέραν των τραπεζών, θετικά ανταποκρίθηκαν και τα Διοικητικά Συμβούλια 7 ασφαλιστικών Ταμείων και της ΑΕΔΑΚ στην απομείωση των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που κατέχουν κατά 53%, στα πλαίσια του PSI.

Τα Ταμεία που δέχθηκαν μετά από αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων να ενταχθούν στο πρόγραμμα του κουρέματος, είναι το ΙΚΑ και το Επικουρικό Ταμείο του ΙΚΑ, ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, (ΟΠΑΔ), ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΑΕΔΑΚ).
Στον αντίποδα, 5 συνολικά Ταμεία δεν αποδέχθηκαν το κούρεμα των ομολόγων τους 5 συνολικά Ταμεία. Πρόκειται για το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), στο οποίο ασφαλίζονται νομικοί, υγειονομικοί κ.λ.π., το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ).