Σε τρεις δωρεές συνολικού ύψους 50 εκατ. δολαρίων προς την Παλαιστινιακή Αρχή προχωρά η Παγκόσμια Τράπεζα για προγράμματα ανάπτυξης στην κεντρική διοίκηση, τους δήμους και στον ηλεκτρισμό.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα η μεγαλύτερη δωρεά, ύψους 40 εκατ. δολαρίων, πρέπει να στηρίξει την πρόοδο των βασικών μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής οι οποίες θα προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες. Η δωρεά προέρχεται από τη Διεθνή Εταιρία Ανάπτυξης (IDA), μια θυγατρική της Παγκόσμιας Τράπεζας που συνεργάζεται με τις πιο φτωχές χώρες του πλανήτη.

Η δεύτερη δωρεά ύψους 8 εκατ. δολαρίων προορίζεται για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του δικτύου ηλεκτροδότησης στη Λωρίδα της Γάζας. Θα καταβληθεί από το Παγκόσμιο Ταμείο Περιβάλλοντος, το οποίο τελεί υπό τη διοίκηση της Παγκόσμιας Τράπεζας σε συντονισμό με άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Τέλος, η τρίτη δωρεά 2 εκατ. δολαρίων που έδωσε η IDA πρέπει να «στηρίξει τους δήμους στη βελτίωση της διαχείρισής τους και της διοίκησής τους».