Το ποσό των 18-19 δισ. ευρώ που διαχειρίζεται για λογαριασμό ασφαλιστικών ταμείων αναμένεται να συμπεριλάβει η Τράπεζα της Ελλάδος στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, σύμφωνα με το Reuters.