Να ενισχυθεί η συνεργασία, ανάμεσα στην Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις ελληνικές αρχές, με στόχο τον εντοπισμό ως τις 28 Μαρτίου των τομέων που χρήζουν τεχνικής υποστήριξης, προτείνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, με σημερινή επιστολή του προς τον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο.
Όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής Πία Αρεκίλντε στην επιστολή του ο Ζ. Μ. Μπαρόζο επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το Ταμείο Επενδύσεων και το Ελληνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας, προκειμένου να αξιοποιηθούν 650 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στην επιστολή τονίζεται, μεταξύ άλλων, η ανάγκη να προχωρήσουν σημαντικά έργα υποδομών και ενεργειακών έργων, όπως το πρόγραμμα «ΉΛΙΟΣ» και να εξευρεθούν τρόποι για να επιταχυνθεί η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων.