Την υλοποίηση του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας  «Ανταπόδοση Ζωής» ανακοίνωσε η International Life. Ο βασικός άξονας της κοινωνικής δράσης του προγράμματος ΕΚΕ της International Life, αφορά στην ενεργό στήριξη του υπό σύσταση σωματείου «Δεσμός», το οποίο στοχεύει στη μέγιστη αξιοποίηση κάθε είδους πλεονάσματος και δωρεάν παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, ιδιώτες και εργατικό δυναμικό προς οργανισμούς, ιδρύματα και κοινωνικούς φορείς, για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών και κοινωνικών αναγκών.

Συγκεκριμένα, η συνεργασία της International Life με το ‘Δεσμός’ έγκειται αρχικά στην κάλυψη των εξόδων εγκατάστασης και λειτουργίας του Σωματείου. Επιπλέον, προωθώντας τον εθελοντισμό, ενθαρρύνει τους εργαζομένους και τους συνεργάτες της να δημιουργήσουν μια μικρή ανθρώπινη αλυσίδα και να συμβάλουν στις προσπάθειες ανακούφισης των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από τις νέες οικονομικές συνθήκες, όπως έχουν διαμορφωθεί.

Σχολιάζοντας το νέο πρόγραμμα της εταιρείας ο Γενικός Διευθυντής κ. Γιάννης Μπράβος, επεσήμανε σχετικά: «Αποφασίσαμε  τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος ‘Ανταπόδοση Ζωής’, ξεκινώντας από τον άξονα Κοινωνία, καθώς υπάρχει αυξανόμενος αριθμός συνανθρώπων μας που χρειάζονται τη βοήθεια μας. Στο εγχείρημα αυτό επιλέξαμε να συνεργαστούμε  με το ‘Δεσμός’, με στόχο Διοίκηση και εργαζόμενοι να στηρίξουμε το έργο τους, ως μία ελάχιστη κίνηση ανταπόδοσης στην κοινωνία μέσα στην οποία λειτουργούμε. Είμαστε βέβαιοι ότι η πρωτοβουλία αυτή θα στεφθεί με επιτυχία και θα φέρει ανακούφιση και χαρά σε πολλούς ανθρώπους»