Την παραίτηση των εκτελεστικών μελών Hugo Baenziger και Hermann-Josef Lamberti του διοικητικού συμβουλίου της Deutsche Bank AG φέρεται να θέλει το εποπτικό συμβούλιο της Deutsche Bank AG. Όπως αναφέρει η γερμανική Bild σε προδημοσίευση άρθρου επικαλούμενη τραπεζικές πηγές, ο Baenziger είναι ο επικεφαλής διαχείρισης κινδύνων της τράπεζας, ενώ ο  Lamberti γενικός διευθυντής λειτουργιών. Στα δύο στελέχη έχουν προσφερθεί προγράμματα αποζημίωσης για την αποχώρηση τους σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με την Bild υπάρχουν σημαντικές διαφορές νοοτροπίας μεταξύ του Baenziger και του επόμενου CEO της τράπεζας, Anshu Jain. Ο Jain, ο οποίος είναι επικεφαλής των δραστηριοτήτων επενδυτικής τραπεζικής είναι πιο πρόθυμος να αναλάβει ρίσκα απ’ ότι ο Baenziger που προτιμά πιο αμυντική στάση, αναφέρει το δημοσίευμα.

Το εποπτικό συμβούλιο θα πρέπει πάντως να επικυρώσει την απόφαση του στη συνάντηση στις 16 Μαρτίου.

Πηγή: capital.gr