Τους τελικούς όρους για τις τρεις σειρές ομολόγων του EFSF που θα χρησιμοποιηθούν ως αντάλλαγμα για το PSI, ανακοίνωσε την Τετάρτη η κυβέρνηση. Οι τρεις σειρές αφορούν τίτλους με ημερομηνία λήξης 12/3/2013, με ημερομηνία λήξης 12/3/2014 και εξάμηνα έντοκα γραμμάτια μηδενικού τοκομεριδίου, τα οποία προτίθεται να διανείμει στους κατόχους ελληνικών ομολόγων που αποδέχονται την ανταλλαγή.

Τα εξάμηνα έντοκα θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή δεδουλευμένων τόκων ύψους 5,7 δισ. ευρώ.

Το ετήσιο και το διετές ομόλογο, ύψους 30 δισ. ευρώ, αντιστοιχούν στο 15% της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων ελληνικών ομολόγων που θα ανταλλαχθούν με νέα στο πλαίσιο του PSI.

Το ομόλογο λήξεως 12 Μαρτίου 2013 θα έχει επιτόκιο επιτόκιο 0,4% και το λήξεως 12 Μαρτίου 2014 επιτόκιο 1%.

Πηγή: in.gr