Σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας της πέτυχε το 2011 η τράπεζα της Βοσνίας Bobar Banka.
Η τράπεζα διπλασίασε τα καθαρά της κέρδη στα 2,06 εκατ. μάρκα (1,4 εκατ. δολάρια / 1,1 εκατ. ευρώ) το 2011 από 1 εκατ. μάρκα το 2010.

Τα λειτουργικά έσοδα της τράπεζας έφτασαν τα 14,3 εκατ. μάρκα πέρυσι από 14,1 εκατ. μάρκα, που ήταν το 2010, ενώ τα λειτουργικά της έξοδα μειώθηκαν σε 11,8 εκατ. μάρκα από 12,6 εκατ. μάρκα το 2010.