Μικρή αύξηση κατά 5% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη της σερβικής μεταλλευτικής εταιρείας Alfa Plam και ανήλθαν σε 481 εκατ. δηνάρια (5,69 εκατ. δολάρια / 4,34 εκατ. ευρώ) το 2011.

Τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 16,4% και ανήλθαν σε 4 δις δηνάρια το προηγούμενο έτος, ενώ τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 3,6 δις δηνάρια από 2,99 δις, όπως ανακοίνωσε η Alfa Plam στο Χρηματιστήριο του Βελιγραδίου.