Τη συμμετοχή της στη διαδικασία ανταλλαγής των ομολόγων της Ελληνικής Δημοκρατίας, που διατηρεί στα χαρτοφυλάκιά της, ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα. Σημειώνεται ότι τη συμμετοχή τους έχουν ανακοινώσει ήδη η Τράπεζα Κύπρου και η Λαϊκή.