Μειωμένα καθαρά κέρδη στα 11.526 μάρκα (7.790 δολάρια / 5.893 ευρώ) το 2011 από 100.168 μάρκα το 2010 εμφάνισε η βοσνιακή επιχείρηση ηλεκτρισμού Elektrodistribucija Pale.

Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν στα 44,8 εκατ. μάρκα πέρυσι από 43,8 εκατ. μάρκα, που ήταν το 2010, ενώ οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν σε 44,7 εκατ. μάρκα από 43,7 εκατ. μάρκα.