Τη συμμετοχή στο PSI αποφάσισε ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς σύμφωνα με ανακοίνωση που επακολούθησε της συνεδρίασης της 7/3.