Αναβλήθηκε η χθεσινή εκδίκαση της αίτησης πτώχευσης που υπέβαλε η ανώνυμη εταιρεία GlaxoSmithKline AEBE κατά της ΚΠ Μαρινόπουλος, θυγατρικής της Alapis. Εξ αναβολής δικάσιμος ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου ορίστηκε η 02/05/2012.