Στις 16:00 θα ξεκινήσει η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού.
Στη συνεδρίαση θΘα συζητηθούν οι προαπαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή της νέας δανεικής σύμβασης, αλλά και η οργάνωση και λειτουργία του Τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Στη συνέχεια, θα συνεδριάσει το κυβερνητικό συμβούλιο μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης με θέμα τη λήψη πολιτικών αποφάσεων για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης.