Στα 819 εκατ. ευρώ ανερχόταν το ύψος των ανεξόφλητων λογαριασμών της ΔΕΗ στις 31/12/2011, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.
Απαντώντας σε σχετικό δημοσίευμα του Τύπου η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι  « το ύψος των ανεξόφλητων λογαριασμών (δηλαδή λογαριασμών που δεν έχουν εξοφληθεί έστω και 1 ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης τους) ανερχόταν πράγματι σε €819 εκατ. με 31.12.2011 αλλά δεν παρουσιάζει αύξηση το τελευταίο εξάμηνο του 2011, όπως υπονοεί το δημοσίευμα σημειώνοντας ότι “πριν λίγους μήνες οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί της ΔΕΗ δεν ξεπερνούσαν τα €400 εκατ.”».