Οι ιδιώτες πιστωτές δεν είναι «χαμένοι», σε σχέση με τους ομολογιούχους του επίσημου τομέα, τόνισε ο Νουριέλ Ρουμπίνι στους Financial Times

  

Σε άρθρο του, που αναδημοσιεύει το CNBC, υποστηρίζει πως η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο PSI είναι μια «πραγματικά καλή συμφωνία, καθώς οι περισσότερες απώλειες μεταφέρονται στους επίσημους πιστωτές». 

 

Σε άλλο σημείο, ο κ. Ρουμπινί σημείωσε πως ο επίσημος κλάδος ξεκίνησε την αναδιάρθρωση του χρέους πολύ πριν τους ιδιώτες. 

 

Σύμφωνα με τον καθηγητή, μέχρι το 2014 τα 2/3 του ελληνικού χρέους θα είναι στα χέρια των επίσημων πιστωτών, που θα καταλήξουν με μεγαλύτερες απώλειες από αυτές των ιδιωτών. 

 

«Πρέπει να σταματήσουν να διαμαρτύρονται, γιατί οι απώλειες που θα έχουν θα είναι περιορισμένες. Μάλιστα τα νέα ομόλογα θα αξίζουν περισσότερο από τα παλαιά«, πρόσθεσε. 

 

Ωστόσο, ο κ. Ρουμπινί εκτίμησε πως η συμφωνία που αναμένεται να μειώσει το ελληνικό χρέος της Ελλάδας κατά 100 δισ. ευρώ, δεν θα βοηθήσει το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, αυτό της μείωσης του χρέους προς το ΑΕΠ. 

 

Με πληροφορίες από capital.gr