Αύξηση 1,6% σημείωσαν το Ιανουάριο τα δάνεια των τραπεζών προς τον ιδιωτικό τομέα στην Ιταλία σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010 ενώ οι καταθέσεις υποχώρησαν 0,8%, όπως ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα της χώρας. 

 

Ο ρυθμός επέκτασης των δανείων ήταν ο χαμηλότερος για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Η ίδια τάση παρατηρήθηκε στα δάνεια προς τα νοικοκυριά τα οποία αυξήθηκαν 3,1% και προς τις εταιρείες εκτός χρηματοπιστωτικού κλάδου τα οποία σημείωσαν άνοδο 1,3%. Και τα δύο ποσοστά είναι τα χαμηλότερα των τελευταίων 13 μηνών. 

 

Το μέσο επιτόκιο για τα καταναλωτικά δάνεια ανήλθε σε 9,91%, το υψηλότερο από τον Οκτώβριο όταν και είχε διαμορφωθεί στο 9,31%. Το επιτόκιο για τα στεγαστικά δάνεια έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους διαμορφούμενο στο 4,55%. 

 

Οι καταθέσεις υποχώρησαν 0,8% ενώ τα κεφάλαια που άντλησαν οι τράπεζες από ομόλογα αυξήθηκαν 16,4%, ποσοστό το οποίο είναι το υψηλότερο των τελευταίων 13 μηνών. 

 

Τέλος, το ποσοστό των ομολόγων που διακρατούνται από τιςε τράπεζες αυξήθηκε 60,5%. 

 

 

Πηγή: Dow Jones Newswires / capital.gr