Τη συμμετοχή της Probank στο PSI+ αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας στη συνεδρίασή του στις 08.03.2012.