Σε πτώχευση κηρύχθηκε η «Αστραία ΑΕΠΕΥ» μετά από την 584/2011 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σημειώνεται ότι κατόπιν ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η εταιρία τελούσε υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Πηγή: Ναυτεμπορική