Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων, IMSplus της PROFILE από την Attica Wealth Management, μέλος του ομίλου Attica Bank.
Η Attica Wealth Management με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πελάτες της, κατόπιν αξιολόγησης για αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος επενδυτικής διαχείρισης, επέλεξε τη λύση IMSplus Private Wealth Management της PROFILE.

Σημαντικό πλεονέκτημα της λύσης είναι η υποστήριξη σε μία ενιαία πλατφόρμα όλου του εύρους των υπηρεσιών καθώς και η διαχείριση κινδύνου των αμοιβαίων κεφαλαίων. Επιπλέον, με το IMSplus Private Wealth Management επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση του κινδύνου και βελτιστοποίηση των εργασιών εφόσον αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες μειώνοντας σημαντικά το χρόνο επεξεργασίας στοιχείων που πραγματοποιούταν χειρονακτικά.