Τη συμμετοχή της τράπεζας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και λοιπών επιλέξιμων τίτλων του ν. 4046/2012 (PSI+) αποφάσισε το Δ.Σ. της Eurobank στις 7/3, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.