Με κέρδη προ φόρων 3.004.370,76 ευρώ και κύκλο εργασιών (καθαρές πωλήσεις) 15.399.374,53 ευρώ έκλεισε το 2011 για τη Neon Energy.

 
 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αποτελεσματικότητα της εταιρείας και κατ’ επέκταση τα κέρδη της είναι τα κύρια επιτεύγματα της Neon Energy, κατά τη χρήση του 2011, δικαιώνοντας έτσι τις προσπάθειες της διοίκησης και των εργαζομένων της.


Η Neon Energy, παρά τη γενικότερη αρνητική οικονομική συγκυρία, πέτυχε να διεκδικήσει μια ηγετική θέση στον κλάδο των ΑΠΕ και έτσι να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα.
 

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Neon Energy διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά μιας υγιούς και δυνατής εταιρείας με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης καθώς οι δανειακές υποχρεώσεις της είναι μηδενικές στις χώρες δραστηριοποίησής της και οι πάσης φύσεως λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες σχεδιάζονται και στηρίζονται στα υψηλά αποθεματικά κεφάλαια και ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας.
 

Η εταιρεία προχωρά με έντονους και ραγδαίους ρυθμούς στην υλοποίηση των έργων και στην επέκτασή της. Πλέον, είναι μία από τις σημαντικότερες πολυεθνικές εταιρείες του χώρου με παρουσία σε Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο. Παρέχει υπηρεσίες Business Development και EPC Contracting, καθώς και Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την πραγματοποίηση έργων. 

 

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Neon Energy προσφέρει λύσεις για φωτοβολταϊκά συστήματα σε πάρκα, σε επαγγελματικές στέγες καθώς και σε οικιακές στέγες, βασιζόμενη στην υψηλής ποιότητας φωτοβολταϊκή τεχνολογία που εφαρμόζει. 
 

Η εταιρεία προτείνει, μελετά και κατασκευάζει υψηλής ποιότητας φωτοβολταϊκά συστήματα στις χώρες δραστηριοποίησής της. Σήμερα, η Νeon Εnergy διαθέτει έργα πάνω από 80MWp σε φωτοβολταϊκά πάρκα, 11,9MWp σε επαγγελματικές στέγες και 1,78MWp σε οικιακές στέγες, τα οποία είναι εγκατεστημένα ή σε εξέλιξη στην Ελλάδα.
 

Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα χρονιά τα έργα που είναι σε εξέλιξη για το πρώτο τρίμηνο του 2012 ανέρχονται σε 35.000.000 ευρώ. Ο Κύκλος Εργασιών για την Ελλάδα εκτιμάτα πως θα φτάσει την τρέχουσα χρονιά στα  80.000.000 ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών για τον όμιλο (συμπεριλαμβάνονται οι διεθνές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Neon Energy και προαναφέρθηκαν) εκτιμάται στα 200.000.000 ευρώ.