Η συρρίκνωση του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του 2011 διαμορφώθηκε στο 7,5%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, σε σταθερές τιμές 2005, έναντι συρρίκνωσης 7,0%, που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), η οποία είχε ανακοινωθεί στις 14 Φεβρουαρίου. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η διαφορά αυτή είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (στοιχεία μηνός Δεκεμβρίου εισαγωγών και εξαγωγών) είτε τριμηνιαία (δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών 4ου τριμήνου).

 

Η συνολική καταναλωτική δαπάνη σημείωσε μείωση κατά 7,9% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2010, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 22,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2010.

 

Μείωση 31,8% παρουσίασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, αντισταθμίζοντας μερικώς τη μείωση του ΑΕΠ. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών υποχώρησαν κατά 6,1%, με τις εξαγωγές αγαθών να μειώνονται κατά 10,7% και τις εξαγωγές υπηρεσιών κατά 1,3%.
 

Επιπλέον, μείωση της τάξης του 14,2% κατέγραψαν και οι εισαγωγές υπηρεσιών και αγαθών, σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2010. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 13,5% και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά 16,4%.
 

Διευκρινίζεται ότι οι προσωρινές εκτιμήσεις των συναλλαγών που συνθέτουν το τριμηνιαίο ΑΕΠ για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2011, έχουν αναθεωρηθεί σε σχέση με εκείνες που ανακοινωθήκαν στις 9 Δεκεμβρίου 2011, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία των λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης (που καταρτίστηκαν στο τέλος Δεκεμβρίου), καθώς και αναθεωρημένες εκτιμήσεις για τους βραχυχρόνιους δείκτες.