Τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών της εταιρειών Alumil Bulgaria S.R.L και Αλουφύλ, ανακοίνωσε η διοίκηση της Αλουμύλ.
Συγκεκριμένα, η Αλουμύλ προέβη σε αύξηση κεφαλαίου στην θυγατρική εταιρία ALUMIL BULGARIA S.R.L., κατά 4.200.000,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων. Μετά την παραπάνω αύξηση το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου ανέρχεται πλέον σε 4.965.982,11  ευρώ, με το ποσοστό συμμετοχής της ΑΛΟΥΜΥΛ να διαμορφώνεται στο 99,98%.

Επίσης ανακοινώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην θυγατρική εταιρία ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε,  με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων ποσού  14.100.000,00 ευρώ.
Ειδικότερα, το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε. ανέρχεται πλέον σε 9.612.951 ευρώ με το ποσοστό συμμετοχής της ΑΛΟΥΜΥΛ να παραμένει στο 100%.