Εκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί στις 30 Μαρτίου η ΓΕΚΕ με βασικά θέματα την ανάκληση του εξαμελούς ΔΣ και εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και την έγκριση αμοιβής μέλους του ΔΣ.