Η στατιστική υπηρεσία της Κύπρου αναθεώρησε πτωτικά τις αρχικές της εκτιμήσεις για το ΑΕΠ δ' τριμήνου 2011.

  

Βάσει των αναθεωρημένων προβλέψεων, η οικονομία της Κύπρου συρρικνώθηκε κατά 0,1% το δ' τρίμηνο, ενώ αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι το ΑΕΠ είχε παραμείνει αμετάβλητο. 

 

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο τρίμηνο, το κυπριακό ΑΕΠ είχε συρρικνωθεί κατά 0,8%. 

 

Σε ετήσια βάση, το κυπριακό ΑΕΠ συρρικνώθηκε το δ' τρίμηνο του 2011 κατά 0,7% έναντι αρχικής εκτίμησης για ύφεση στο 0,5%.