Για τις 21 Μαρτίου μεταφέρθηκε η προγραμματισμένη για τις 9/3 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Ιατρικό λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας , σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.