Στην ακύρωση τεσσάρων διαγωνισμών εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου στα βορειοανατολικά της χώρας, προχώρησε η κυβέρνηση της Βουλγαρίας.
Σύμφωνα με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου τρεις από τις προσφορές - που καλύπτουν περιοχές κοντά στις πόλεις Tsar Kaloyan, Byala και Koubrat - δεν προσέλκυσαν πλειοδότες.

Η τέταρτη προσφορά, για εξερεύνηση κοντά στη Silistra, προσέλκυσε μία προσφορά από την Chevron Bulgaria Exploration and Production, ωστόσο αυτή απορρίφθηκε.