Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα Γενική Συνέλευση της Σελόντα ελλείψει της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας. 

Η ΓΣ θα αποφάσιζε για τη συγχώνευση Σελόντα – Interfish

Η επαναληπτική γενική συνέλευση προγραμματίστηκε για τις 21 Μαρτίου.