Σημαντική αύξηση κατά 23% κατέγραψε η αξία των νέων συμβάσεων που υπεγράφησαν στη Σερβία το 2011 και ανήλθε στα 322 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον Σύλλογο Χρηματοδοτικής Μίσθωσης σε εταιρείες της χώρας (ALCS αυξήθηκαν τα συμβόλαια χρηματοδοτικών μισθώσεων, γεωργικών μηχανημάτων, λεωφορείων και ελαφρών εμπορικών οχημάτων του περασμένου έτους.