Αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 53% στα 64 εκατ. ευρώ πέτυχε το 2011 η ρουμανική εταιρεία πληροφορικής, Romsys, μέλος του ομίλου New Frontier Group Αυστρίας.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας η αύξηση αυτή οφείλεται στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος κατά το β΄ εξάμηνο του 2011 αλλά και τις θετικές προβλέψεις για το 2012, οι οποίες επέφεραν περισσότερο ενθουσιασμό για επενδύσεις στον τομέα της πληροφορικής.