Δυσοίωνες είναι οι εκτιμήσεις της JP Morgan για την πορεία της ελληνικής οικονομίας αφού όπως ανακοίνωσε με βάση την ισχυρότερη των εκτιμήσεων ύφεση, το νέο πρόγραμμα δεν αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του χρέους στο 120% του ΑΕΠ το 2020.
Αντ' αυτού, εκτιμά ότι εφόσον η Ελλάδα μηδενίσει το έλλειμμα, δεν θα έχει ισχυρό κίνητρο συνέχισης της πολιτικής λιτότητας.

Στο πλαίσιο αυτό εκτιμά ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της χώρας θα ανέλθει στα υψηλότερα επίπεδά του στο 2% του ΑΕΠ (έναντι πρόβλεψης του ΔΝΤ για πλεόνασμα 4,5% του ΑΕΠ το 2014), με το χρέος να διαμορφώνεται κοντά στο 180% του ΑΕΠ το 2020.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η διατηρησιμότητα του ελληνικού χρέους αναμένεται να αποτελέσει περισσότερο ένα μακροχρόνιο πολιτικό ζήτημα, παρά ένα βραχυχρόνιο πρόβλημα συνδεδεμένο με τις αγορές».

Ο οίκος εκτιμά ότι βραχυπρόθεσμα, το ζήτημα των ταμειακών ροών είναι πιο πιθανό να επιφέρει προβλήματα. Εάν η Ελλάδα δεν θεωρηθεί ότι επιτελεί πρόοδο στη δημοσιονομική και δομική προσαρμογή, η τρόικα ενδέχεται να μην καλύψει το έλλειμμα, κάτι που ενδέχεται να ενισχύσει εκ νέου το σενάριο εξόδου της χώρας από το ευρώ, αναφέρει.

Πηγή: euro2day