Σε restricted default (επιλεκτική χρεοκοπία) από «C» υποβάθμισε η Fitch Ratings την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας μετά την επιβεβαίωση από Ελλάδα και Ευρώπη ότι θα προχωρήσει η ανταλλαγή ομολόγων.

Η υποβάθμιση αντανακλά την εκτίμηση του οίκου ότι η ανταλλαγή ομολόγων αποτελεί χρεοκοπία, ακόμη και με βάση τα κριτήρια για «ανταλλαγή υπό πίεση». Όπως αναφέρει, η ζημιά για τους ομολογιούχους σε σχέση με τους αρχικούς όρους των τίτλων ανέρχεται στο 74%.

Παράλληλα, υποβαθμίζει τα ελληνικά ομόλογα που έχουν εκδοθεί με βάση το ελληνικό δίκαιο σε D από C, διευκρινίζοντας ότι θα παραμείνουν σε αυτή την κατηγορία όσο θα διαρκέσει η αξιολόγηση RD για την Ελλάδα. Διατηρεί ωστόσο τους τίτλους με βάση ξένο δίκαιο σε αξιολόγηση C έως την ανταλλαγή τους στις 11 Απριλίου, οπότε και θα αξιολογηθούν με D.

Όπως αναφέρει η Fitch, η ημερομηνία διακανονισμού των ομολόγων με βάση το ελληνικό δίκαιο είναι η 12η Μαρτίου, οπότε και αναμένεται η έκδοση των νέων ελληνικών ομολόγων. Αμέσως μετά, ο οίκος θα αναβαθμίσει την αξιολόγηση της χώρας από Restricted Default σε αξιολόγηση που θα συνάδει με την εκτίμηση του οίκου για το πιστωτικό προφίλ της χώρας μετά το PSI.