Η Freddie Mac το δ' τρίμηνο κατέγραψε κέρδη, καθώς μειώθηκαν οι προβλέψεις για απώλειες από δάνεια. 

 

 

Πιο συγκεκριμένα, η τράπεζα εμφάνισε κέρδη 619 εκατ. δολάρια έναντι ζημιών 113 εκατ. δολάρια, την αντίτοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. 

 

Συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων προς το υπουργείο Οικονομικών η εταιρεία εμφάνισε ζημιές ανά μετοχή 32 σεντς ανά μετοχή έναντι ζημιών 53 σεντς ανά μετοχή. 

 

Οι απώλειες από παράγωγα υποχώρησαν στα 766 εκατ. δολ. από 1,57 δισ. δολ ενώ οι προβλέψεις μειώθηκαν στα 2,58 δισ. δολ. από 3,07 δισ. δολ. 

 

Υπενθυμίζεται πως η Fannie Mae για το ίδιο τρίμηνο εμφάνισε ζημιές 2,41 δισ. δολ

 

Η Fannie Mae και η Freddie Mac δεν δανείζουν σε καταναλωτές αλλά αγοράζουν και ασφαλίζουν δάνεια από τράπεζες ώστε οι τελευταίες να έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν τις χορηγήσεις τους. 

 

Οι δύο τράπεζες κρατικοποιήθηκαν το 2008 στο αποκορύφωμα της κρίσης και οι μετοχές τους διαπραγματεύονται εξωχρηματιστηριακά καθώς διαγράφηκαν από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

 

 

Με πληροφορίες από capital.gr