Τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη Δευτέρα 4 Απριλίου αποφάσισε η διοίκηση της Centric

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 στην έδρα της εταιρείας στην οδό Μακρυγιάννη 20 στο Μοσχάτο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 

1. Τροποποίηση των άρθρων 1 και 4 του Καταστατικού της Εταιρίας 

2. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.