Πιστωτικό γεγονός συντελέστηκε με την ενεργοποίηση των CACs, όπως αποφάσισε η αρμόδια επιτροπή της Διεθνούς Ένωσης Συμφωνιών Ανταλλαγής και Παραγώγων (ISDA).

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η συνέβη πιστωτικό γεγονός,  μετά την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης (CACs) από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να αλλάξει τους όρους των ομολόγων που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, με αποτέλεσμα το δικαίωμα στις πληρωμές όλων των κατόχων των ομολόγων που επηρεάζονται, να μειώνεται.


Ειδικότερα η αρμόδια επιτροπή του διεθνούς οργανισμούς αποφάσισε να διενεργήσει δημοπρασία για τα CDS στις 19 Μαρτίου.

Πάντως, σύμφωνα με το Reuters, η καθαρή αξία των CDS είναι περίπου 3,25 δισ. δολάρια, άρα είναι απίθανο να αποτελέσουν συστημική απειλή.